Kommunfullmäktige sammanträder 21 juni

14 juni 2017 kl. 06:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 21 juni klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Borggårds folkets hus på Tingshusvägen 9 (Hällestads skola), Hällestad.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Svar på interpellation - orimligt lång handläggningstid för motioner
 2. Förändrat uppdrag för miljö- och samhällsberedningen ny översiktsplan för Finspångs kommun
 3. Nytt uppdrag för miljö- och samhällsberedningen - revidering av strategisk program för boendeplanering
 4. Beredningsförslag - Policy för förskola, fritidsverksamhet och grundskola 2017-2020
 5. Ombudget av investeringsmedel till 2017
 6. Ekonomisk redovisning - Tertial 1, 2017
 7. Taxor och avgifter Finspångs bibliotek 2017
 8. Beredningsförslag - Policy för teknik inom omsorgen, rapport
 9. Godkännande av Finspångs samordningsförbunds årsbokslut 2016
 10. Valärenden
 11. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

 

Ingen bandninga av kommunfullmäktiges möte

Mötet kan inte bandas eftersom den tekniken inte finns i Borggårds folkets hus. Det innebär att du inte heller kan lyssna på mötet vid ett senare tillfälle via webben.

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image