Kommunfullmäktige sammanträder 31 maj

19 maj 2017 kl. 13:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 31 maj klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Korruption i världens mest rättssäkra stat – är det något att bry sig om? - Gissur Erlingsson
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Revidering av pensionspolicy
 2. E-förslag: Båtplatser nedanför Finspångs station
 3. Anslutning till nya Borgmästaravtalet för klimat och energi
 4. Investering reservkraft Berggården och Hällestadgården
 5. Revidering av Biblioteksplan
 6. Strategi för IT-infrastruktur
 7. Låneram för fortsatta fiberinvesteringar
 8. Samråd om detaljplan för bostäder Östra Hårstorp - Hårstorp 1:1
 9. Samråd om detaljplan för Verksamhetsområde Hårstorp 4:12–18 M.fl.(Småindustriområdet)
 10. Näringslivsrådets tillväxtarbete för Finspångs kommun
 11. Valärenden
 12. Delgivningar

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image