Kommunfullmäktige sammanträder 30 maj

22 maj 2018 kl. 14:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 30 maj klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Säkerhet vid valet
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Vägledande frågestund - Förslag till strategi för den kommunala hälso- och sjukvården
 2. Svar på Medborgarförslag - Reglering av trafik på Vallonvägen
 3. Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till Slottsparken
 4. Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89
 5. Placering av verksamhet för barnomsorg på obekväm arbetstid

Valärenden

 1. Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige samt som ersättare i styrelsen för Finet AB
 2. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image