Kommunfullmäktige sammanträder 26 april

19 april 2017 kl. 11:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 26 april klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 5. Allmänhetens frågestund
 6. Information från kommunrevisionen

Ärenden för behandling

 1. Årsredovisning 2016
 2. Revisionsberättelse 2016
 3. Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2016
 4. Interpellation - Situationen på Viggestorpskolan
 5. Ombudgetering av driftmedel från 2016
 6. Nytt uppdrag för lärandeberedningen - Revidera arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet
 1. Valärenden
 2. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

 1. Kommunrevisionens granskning av arbetsmarknadsenheten
 2. Uppföljande granskning av den förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image