Kommunfullmäktige sammanträder 25 oktober

17 oktober 2017 kl. 16:20

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 25 oktober klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2017
 2. Förslag till VA-plan för Finspångs kommun
 3. Redovisning av motioner, e-förslag och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade 
 4. Svar på medborgarförslag - Multihall på Mollevallen
 5. Valärenden
 6. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

 1. Nytt medborgarförslag - Uppställning av Ljungströmturbin i Finspångs centrum
 2. Nytt medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på Finspångs landsbygd

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image