Kommunfullmäktige sammanträder 25 april

18 april 2018 kl. 06:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 25 april klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om verksamheten i regionen
 3. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 5. Allmänhetens frågestund

Ärenden för behandling

 1. Årsredovisning 2017 Finspångs kommun
 2. Revisionsberättelse 2017
 3. Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2017
 4. Politisk organisation 2018
 5. Prioriterat uppdrag - integrationsstrategi för Finspångs kommun
 6. Svar på motion - inrättande av återvandringskontor i Finspång
 7. Svar på motion - ökat skydd av valhemligheten till valet 2018
 8. Svar på medborgarförslag - skidspår längs gång- och cykelvägen från Sjöviksvägen
 9. Samråd om detaljplan Coop Rejmyre 1:115 med flera
 10. Samråd om detaljplan för kv. Tättingen och kv. Blåduvan
 11. Förlängning av lärandeberedningens uppdrag - Att revidera arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet

Valärenden

 1. Valärende - entledigande från uppdrag i kommunfullmäktige samt bygg- och miljönämnden
 2. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:







FeedBackbutton image