Kommunfullmäktige sammanträder 22 februari

14 februari 2017 kl. 13:30

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 22 februari klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om budgetprocessen
 3. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Förslag till tillgänglighetspolicy
 2. Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald
 3. Svar på interpellation - Dubbla bidrag till asylsökande
 4. Förlängt uppdrag för miljö- och samhällsberedningen - vatten och avloppspolicy
 5. Förslag till nytt uppdrag för omsorgsberedningen

Valärenden

 1. Valärende - Entledigande av ledamot från bygg- och miljönämnden samt val av ledamot till miljö- och samhällsberedningen
 2. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

 1. Medborgarförslag - Multihall på Mollevallen
 2. Medborgarförslag - pendlarparkering vid Mellangrind
 3. Kommunfullmäktiges kallelser tillsammans med alla handlingar och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image