Kommunfullmäktige sammanträder 20 september

11 september 2017 kl. 13:30

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 20 september klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om vänortsbesök Yvoir
 3. Utbildning - Hot och hat mot förtroendevalda
 4. Information om verksamheten i regionen
 5. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 6. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Förvärv av aktier i Inera AB
 2. Årsrapport Finspång Fairtrade City 2016
 3. Svar på medborgarförslag - Rimligare regler och bedömningar avseende riksfärdtjänst
 4. Svar på medborgarförslag - utegym i Vibjörnsparken eller Bruksparken
 5. Svar på medborgarförslag - dansbana i Vibjörnsparken
 6. Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola 2017-2020
 7. Internationell strategi
 8. Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017
 9. Utvärdera effekt och resultat utifrån införandet av LOV i hemtjänsten

Valärenden

 1. Entledigande från uppdrag som nämndeman i Norrköpings Tingsrätt
 2. Begäran om entledigande från politiska uppdrag
 3. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

 1. E-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i Mäseln
 2. Medborgarförslag - reglering av trafik på Vallonvägen

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image