Kommunfullmäktige sammanträder 20 juni

13 juni 2018 kl. 06:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 20 juni kl. 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15. Innan mötet kommer Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen presenteras.

Föredragningslista

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen kl. 14.00-16.00

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information från de kommunala bolagen
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

Ärenden för behandling

 1. Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2018
 2. Svar på e-förslag - Begränsat tillstånd att bada med häst i Mäseln
 3. Demokratiberedningen mångfaldsuppdrag
 4. Förlängt uppdrag för lärandeberedningen
 5. Valärenden
 6. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

 1. Nytt medborgarförslag - Hundrastgård på området för före detta Folkets park
 2. Nytt medborgarförslag - Förbättrad och belyst väg mellan Skäggebyvägen och golfbanan

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image