Kommunfullmäktige sammanträder 31 januari

23 januari 2018 kl. 17:00

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 31 januari klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om verksamheten i regionen
 3. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 4. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 5. Vägledande debatt - Ungdomsarbetslöshet

Ärenden för behandling

 1. Svar på motion - närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning i styrelse eller nämnd
 2. Svar på motion - skärpt ålderskontroll på ensamkommande flyktingungdomar i Finspångs kommun
 3. Svar på motion - inrättande av kulturarvsstipendium i Finspång
 4. Svar på e-förslag - skor ska ingå som arbetskläder inom all vård och omsorg
 5. Svar på e-förslag - cykelbana Falla-Eliantorp
 6. Svar på medborgarförslag - röja upp sly och högt gräs mellan Finspång och sjön Skiren
 7. Detaljplan Hällestad 1:11 med flera
 8. Valärenden
 9. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

 1. Nytt medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för personer med funktionshinder
 2. Nytt e-förslag - förskola i Hällestad

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image