Kommunfullmäktige sammanträder 20 december

12 december 2017 kl. 16:50

Berit Martinsson, foto Åsa RundgrenOnsdagen den 20 december klockan 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Utdelning av stipendium
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 6. Vägledande debatt - Ny översiktsplan 2020 – Nya möjligheter

Ärenden för behandling

 1. Revidering av Reglemente för kommunstyrelsens rådgivande organ och särskilda kommittéer - Finspångs brottsförebyggande råd
 2. Förslag till taxor och avgifter Kulturskolan 2018
 3. Taxor Finspångs Tekniska Verk AB 2018
 4. Bildande av kommunalt naturreservat vid Bönnern
 5. Försäljning del av Djuckerö 5:28 samt avtal om fastighetsreglering Djuckerö 5:28 och Djuckerö 5:29
 6. Barnomsorg på obekväm arbetstid
 7. Valärenden
 8. Delgivningar

Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag.

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Utbyggnadsplan IT-infrastruktur 2017

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image