Kommunfullmäktige sammanträder 17 oktober

10 oktober 2018 kl. 10:00

Carl-Gustaf Mörner-ålderspresidentOnsdagen den 17 oktober kl. 16.00 sammanträder kommunfullmäktige i Sessionssalen i Kommunhuset Bergslagsvägen 13-15 Finspång. 

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

  1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
  2. Val av kommunfullmäktiges presidium - val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
  3. Val av valberedning 8 ledamöter och 8 ersättare samt val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande bland ledamöterna
  4. Information om utbildning av nya kommunfullmäktige
  5. Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden i tidningar under mandatperioden
  6. Valärenden

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll hittar du under rubrikerna Kommun och politik/Politik/Kommunfullmäktige/Protokoll och kallelser.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image