Givande dialog kring insändare från Högalidskolan

20 november 2018 kl. 13:54

Torsdagsmorgonen den 15 november fick kommunhuset fint besök när 6:orna från Högalidskolan blivit inbjuda till dialog kring några insändare de skapat och skickat till bland annat kommunen.

Insändarna som kommunen fått har eleverna skrivit som en del i deras undervisning och skickat till bland annat kommunen, föreningar och föräldrar. 
Kommunen ville självklart lyssna på elevernas synpunkter, så på plats i sessionssalen där bland annat kommunfullmäktige hålls, möttes de av Ulrika Jeansson, ordförande i kommunstyrelsen, Johan Malmberg, Utvecklingschef, Catharina Stenhammar, Strateg och Monica Karlsson, Chef Måltids- och lokalvårdsservice som skulle besvara deras frågor och insändare. 
Under samtalet fick eleverna svar på sina insändare men hade även möjlighet att ställa övriga frågor som de kom på medan de var där. Ulrika förklarade även att trots att en kommun tyvärr inte kan göra allt som invånarna önskar så vill kommunen jättegärna att man tar kontakt om man till exempel vill starta en förening då kommunen kan bidra med stöd. 
Ulrika berättade även att det finns något som kallas ”Ungdomscheck” som är ett bidrag som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang/aktiviteter för i första hand personer i åldrarna 13-22 år. Hon uppmuntrade eleverna att om de har en bra idé ska de absolut söka bidraget då det tidigare resulterat i riktigt bra aktiviteter för barn och ungdomar. 
Eleverna fick även frågan om vad de tycker är bäst med Finspång och svaren ”Lagom stort, lätt att hitta” och ”Mycket att göra som är gratis”. Svar som både Ulrika och Johan uppskattade, framför allt det sistnämnda värmde lite extra. 
Avslutningsvis ville både Ulrika och Johan skicka med eleverna att om de upplever någon miljö som känns otrygg eller att om någon väg känns osäker så vill de jättegärna att eleverna hör av sig direkt till kommunen för att kunna åtgärda så snart som möjligt, allt för att skapa en tryggare miljö i Finspång. 
De ämnen som insändarna tog upp var bland annat: 
Skolmaten: Eleverna vill förbättra skolmaten och önskar godare och roligare rätter. 
Catharina och Monica uttryckte att de tycker att det är väldigt roligt att eleverna vill vara med och påverka sin skolmat och förklarade varför maten ser ut som den gör, vad som är viktigt med den och vilken funktion den fyller. De berättade även på vilka sätt de kan påverka sin skolmat och att det är viktigt att eleverna tar vara på sina möjligheter att påverka. Monicas förslag för att påverka skolmaten och andra frågor som rör måltiderna är att starta upp ett matråd med elevrepresentanter, skolpersonal och måltidspersonal diskuterar och tar upp frågor, önskemål och synpunkter. 
Rolig utemiljö för hundar: Eleverna önskar roligare utemiljöer för hundar. 
Kommunens förslag är att sätta upp en hundrastgård men det behövs finnas bra drift, då kommunen inte kan gå in och sköta en rastgård. Istället behövs till exempel en förening som kan tänka sig att sköta driften. Johan berättade för eleverna att kommunen för dialog med en grupp personer, som också skickat in medborgarförslag om detta, för att se om det finns någon möjlighet att de kan tänka sig att skapa en förening.
Bruksparken: Elevernas insändare har ett tydligt budskap – Bygg om, bygg nytt!
Både Ulrika och Johan uttryckte att de håller med insändaren, det behövs göras något nytt och det behövs renoveras. Ulrika frågade bland annat barnen vad de skulle önskar att det finns i parken samt berättade att de gärna skulle vilja använda klassen som en referensgrupp för att planera en ombyggnad av Bruksparken. Precis som de gjorde med en fritidsverksamhet från Storängsskolan när Vibjörnsparken byggdes om. Eleverna ville gärna vara med i en sådan dialog. 
Köpcentrum /shoppingcentrum i Finspång: Eleverna önskar butiker att köpa ungdomskläder i. 
Ulrika började med att förklara att det tyvärr inte är kommuns uppdrag att bygga köpcentrum och frågade sedan barnen varför de tror att det är så få butiker i Finspång. En elev svarade att ”alla åker till Norrköping eller Linköping för att handla” och så är det. Ulrika och Johan förklarade att på grund av att så många åker till andra städer och handlar eller gör sina inköp på internet är det svårt för butiker att överleva i Finspång. 
Busskort till alla barn på mellanstadiet: Eleverna önskade att de kunde få gratis busskort. 
Ulrika frågade om de hade hört om sommarlovskortet som delades ut till de äldre eleverna i somras och de hade de inte. Ulrika förklarade då att de kommer få sommarlovskortet denna sommar när det är deras tur att gå ut 6:an. Det blev eleverna glada för. 
Avfallshantering: En elev som är arg över att soptunnor inte alltid töms!
Ulrika berättade att de var medvetna om problemet då detta har blivit ett stort samtalsämne i bland annat sociala medier. Hon förklarade att det beror på att de har upphandlat en ny entreprenad som är hårdare kring de regler som finns för hur man ska ställa fram sin soptunna. Dessa regler är tillför att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar med att hämta soporna. Kommunen för nu en dialog med entreprenaden om detta. 
Säkerhet kring vägarbeten: Eleverna upplever att det är osäkert när de ska passera vägarbeten. 
Att det kan ta lite längre tid och att det upplevs lite knöligt att passera ett vägarbete är något man får leva med, men det får aldrig upplevas osäkert uttryckte Ulrika tydligt. 
-Ta en bild om ni har möjlighet, förklara hur ni upplever det och skicka in till kommunen, både Ulrika och Johan uppmuntrade eleverna att om något känns osäkert eller otryggt att de direkt ska höra av sig till kommunen. De lovade även att ta vidare denna insändare till Finspångs Tekniska Verk som gör mycket grävarbeten i kommunen. 
Både Ulrika och Johan uttryckte hur viktigt de tycker att det är att vägarna är så pass säkra att eleverna vågar ta sig till skolan på egen hand. 

Insändarna som kommunen fått har eleverna skrivit som en del i deras undervisning och skickat till bland annat kommunen, föreningar och föräldrar. dialog högalidskolan

Kommunen ville självklart lyssna på elevernas synpunkter, så på plats i sessionssalen där bland annat kommunfullmäktige hålls, möttes de av Ulrika Jeansson, ordförande i kommunstyrelsen, Johan Malmberg, Utvecklingschef, Catharina Stenhammar, Strateg och Monica Karlsson, Chef Måltids- och lokalvårdsservice som skulle besvara deras frågor och insändare. 

Under samtalet fick eleverna svar på sina insändare men hade även möjlighet att ställa övriga frågor som de kom på medan de var där. Ulrika förklarade även att trots att en kommun tyvärr inte kan göra allt som invånarna önskar så vill kommunen jättegärna att man tar kontakt om man till exempel vill starta en förening då kommunen kan bidra med stöd. 

Ulrika berättade även att det finns något som kallas ”Ungdomscheck” som är ett bidrag som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang/aktiviteter för i första hand personer i åldrarna 13-22 år. Hon uppmuntrade eleverna att om de har en bra idé ska de absolut söka bidraget då det tidigare resulterat i riktigt bra aktiviteter för barn och ungdomar. 

Eleverna fick även frågan om vad de tycker är bäst med Finspång och svaren ”Lagom stort, lätt att hitta” och ”Mycket att göra som är gratis”. Svar som både Ulrika och Johan uppskattade, framför allt det sistnämnda värmde lite extra. 

Avslutningsvis ville både Ulrika och Johan skicka med eleverna att om de upplever någon miljö som känns otrygg eller att om någon väg känns osäker så vill de jättegärna att eleverna hör av sig direkt till kommunen för att kunna åtgärda så snart som möjligt, allt för att skapa en tryggare miljö i Finspång. 

De ämnen som insändarna tog upp var bland annat: 

 • Skolmaten: Eleverna vill förbättra skolmaten och önskar godare och roligare rätter. 
  Catharina och Monica uttryckte att de tycker att det är väldigt roligt att eleverna vill vara med och påverka sin skolmat och förklarade varför maten ser ut som den gör, vad som är viktigt med den och vilken funktion den fyller. De berättade även på vilka sätt de kan påverka sin skolmat och att det är viktigt att eleverna tar vara på sina möjligheter att påverka. Monicas förslag för att påverka skolmaten och andra frågor som rör måltiderna är att starta upp ett matråd med elevrepresentanter, skolpersonal och måltidspersonal diskuterar och tar upp frågor, önskemål och synpunkter. 
 • Rolig utemiljö för hundar: Eleverna önskar roligare utemiljöer för hundar. 
  Kommunens förslag är att sätta upp en hundrastgård men det behövs finnas bra drift, då kommunen inte kan gå in och sköta en rastgård. Istället behövs till exempel en förening som kan tänka sig att sköta driften. Johan berättade för eleverna att kommunen för dialog med en grupp personer, som också skickat in medborgarförslag om detta, för att se om det finns någon möjlighet att de kan tänka sig att skapa en förening.
 • Bruksparken: Elevernas insändare har ett tydligt budskap – Bygg om, bygg nytt!
  Både Ulrika och Johan uttryckte att de håller med insändaren, det behövs göras något nytt och det behövs renoveras. Ulrika frågade bland annat barnen vad de skulle önskar att det finns i parken samt berättade att de gärna skulle vilja använda klassen som en referensgrupp för att planera en ombyggnad av Bruksparken. Precis som de gjorde med en fritidsverksamhet från Storängsskolan när Vibjörnsparken byggdes om. Eleverna ville gärna vara med i en sådan dialog. 
 • Köpcentrum /shoppingcentrum i Finspång: Eleverna önskar butiker att köpa ungdomskläder i. 
  Ulrika började med att förklara att det tyvärr inte är kommuns uppdrag att bygga köpcentrum och frågade sedan barnen varför de tror att det är så få butiker i Finspång. En elev svarade att ”alla åker till Norrköping eller Linköping för att handla” och så är det. Ulrika och Johan förklarade att på grund av att så många åker till andra städer och handlar eller gör sina inköp på internet är det svårt för butiker att överleva i Finspång. 
 • Busskort till alla barn på mellanstadiet: Eleverna önskade att de kunde få gratis busskort. 
  Ulrika frågade om de hade hört om sommarlovskortet som delades ut till de äldre eleverna i somras och de hade de inte. Ulrika förklarade då att de kommer få sommarlovskortet denna sommar när det är deras tur att gå ut 6:an. Det blev eleverna glada för. 
 • Avfallshantering: En elev som är arg över att soptunnor inte alltid töms!
  Ulrika berättade att de var medvetna om problemet då detta har blivit ett stort samtalsämne i bland annat sociala medier. Hon förklarade att det beror på att de har upphandlat en ny entreprenad som är hårdare kring de regler som finns för hur man ska ställa fram sin soptunna. Dessa regler är tillför att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar med att hämta soporna. Kommunen för nu en dialog med entreprenaden om detta. 
 • Säkerhet kring vägarbeten: Eleverna upplever att det är osäkert när de ska passera vägarbeten. 
  Att det kan ta lite längre tid och att det upplevs lite knöligt att passera ett vägarbete är något man får leva med, men det får aldrig upplevas osäkert uttryckte Ulrika tydligt. -Ta en bild om ni har möjlighet, förklara hur ni upplever det och skicka in till kommunen, både Ulrika och Johan uppmuntrade eleverna att om något känns osäkert eller otryggt att de direkt ska höra av sig till kommunen. De lovade även att ta vidare denna insändare till Finspångs Tekniska Verk som gör mycket grävarbeten i kommunen. Både Ulrika och Johan uttryckte hur viktigt de tycker att det är att vägarna är så pass säkra att eleverna vågar ta sig till skolan på egen hand. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image