Fortsatt fokuserat samarbete med polisen

13 juni 2018 kl. 08:49

Sedan tre år tillbaka finns en samverkansöverenskommelse mellan Finspångs kommun och Polismyndigheten. Handlingsplanen är nu reviderad så att ett redan positivt samarbete kan utvecklas och ge ännu bättre resultat.

Samarbete som fungerar bra

Polis med väst med texten dialogpolis på ryggenDet trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har fungerat bra men handlingsplanen måste revideras så att dokumentet är levande och aktuellt och det värdefulla samarbetet mellan kommunen och polisen kan fortgå. Bland annat görs en del organisatoriska förändringar. Det finns en inrättad styrgrupp och olika arbetsuppgifter kommer nu tydligare knytas till sektorer inom kommunen och inte till enskilda tjänster. På så sätt minskar risken att kunskap, kompetens och tempo tappas när anställda av olika anledningar byter arbetsuppgifter.

Fokusområdena är i övrigt ganska oförändrade mot tidigare. Många brott och en stor del av otryggheten i Finspång är drogrelaterad.

-Vi tar fasta på det som funkar bra och de välfungerande arbetssätt som finns. Allt bottnar i medborgardialogen och den upplevelse av trygghet som Finspångs invånare har, säger Stefan Carlsson (V), utbildningsråd och ledamot i kommunstyrelsen samt ordförande i Brå i Finspång.

Problematik med droganvändning prioriterad

Tecken som visat att droganvändningen ökat i kommunen gör att polisen och kommunen är eniga i att drogproblematiken måste vara ett prioriterat område.

Insatser riktade mot ungdomar anges som särskilt viktigt och där har kommunen en satsning på en kunskapshöjning av skol- och fritidspersonal som jobbar med ungdomar.

Medborgarna har också poängterat drogproblem relaterat till trafik och som en otrygghetssfaktor. I Handlingsplanen säger polisen och kommunen att man skall fortsätta intensifiera arbetet med trafikonykterhetsbrott och strukturera nya rutiner gällande SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image