Du kan läsa kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges handlingar

02 maj 2018 kl. 16:59

Du har möjlighet att ta del av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges handlingar med de ärenden som ska tas upp på kommande sammanträde. Efter sammanträdena kan du också i protokollen se vilka beslut som har tagits. Det här är en möjlighet för dig att se vad som är aktuellt i Finspångs kommunpolitik.

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men samtliga handlingar finns tillgängliga att läsa på kommunens webbplats. Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla och du är välkommen att närvara när kommunfullmäktige sammanträder. Även handlingarna till kommunfullmäktige finns tillgängliga på webbplatsen. Handlingarna är tillgängliga en vecka före sammanträdet.

Några veckor efter ett sammanträde finns också protokollen tillgängliga på webbplatsen så att du kan se vilka beslut som har tagits. På kommunens officiella anslagstavla meddelas när ett protokoll är justerat och tillgängligt att ta del av.

Lyssna på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde kan du även lyssna på i efterhand. Dagen efter mötet vid lunchtid finns en ljudfil från mötet tillgänglig. Du kan då lyssna på hela mötet eller gå direkt till en viss punkt i dagordningen.

En kort sammanfattning från sammanträdet

Efter de flesta av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden finns det efter ett par dagar en nyhet på webbplatsen med en kort sammanfattning för ett urval av ärenden. Målsättningen är att sammanfattningarna ska finnas tillgängliga efter varje möte.

Ta del av handlingar och protokoll

Kommunens officiella anslagstavla, sammanträdestider, handlingar och protokoll för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns på webbplatsen under rubriken Kommun och demokrati / Politik.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image