Den 8 april - romernas nationaldag

07 april 2018 kl. 08:00

Romska flagganDen romska nationaldagen firas världen över den 8 april. Romerna har inget eget land utan bor splittrade i alla världens kontinenter, men enas kring gemensamma symboler. En av dessa är nationaldagen som i Finspång firas med flaggning på Bergslagsbron.

Romernas (internationella dag) nationaldag firas för att högtidlighålla minnet av den första romska kongressen som ägde rum i London den 7-12 april 1971, där representanter från fjorton länder tillsammans med Indiens delegation, Världskyrkorådet och representanter från forna Sovjetunionen samlades för att diskutera romernas framtid.

Under kongressen omvandlades den dåvarande Internationella zigenarkommittén till International Romani Union (IRU). Man beslutade att den 8 april skulle vara romernas internationella dag (nationaldag). De blågröna färgerna i flaggan hade antagits vid en kongress i Bukarest redan 1933. För att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man om att lägga till ett hjul. Det röda hjulet symboliserar även vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen (andliga värden) medan den gröna färgen symboliserar jorden.

Nationaldagen firas av allt fler

Från början det var endast några fåtal familjer som firade nationaldagen, men de senaste 10 åren har firandet ökat och spridit sig. Idag firas nationaldagen i ett fyrtiotal länder, med olika aktiviteter såsom ljuständning, planterande av träd samt minnesceremonier för romer som fallit offer för anti-romanistiska övergrepp. Man har även lagt ned blommor i olika levande vattendrag. I den romska traditionen symboliserar vatten renhet och helande därför är det även vanligt med ceremonier där man lägger ned blommor i levande vattendrag.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet och idag bor cirka 50 000 romer i landet. Romerna delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och romer en nationell minoritet.

Mer att läsa om nationella minoriteter finns under Kommun och demokrati/Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image