Bättre resultat för Finspång i medborgarundersökning

15 december 2017 kl. 11:44

Årets medborgarundersökning från SCB, där Finspångs invånare betygsätter kommunen, visar något högre resultat jämfört med året innan.

Genomsnittsresultatet är marginellt lägre, jämfört med samtliga deltagande kommuner i undersökningen, men utvecklingen går framåt. Generellt hamnar Finspångs kommun på riksgenomsnittet, på vissa delar lägre och vissa högre.

– Resultatet visar att vi har mycket att göra, men att vi arbetar åt rätt håll. Under två år har de som svarat på enkäten sett förbättrad verksamhet från Finspångs kommun, men vi nöjer oss inte. Vi ser områden vi behöver bli bättre på, oavsett jämförelser med andra kommuner, som exempelvis den generella trygghetskänslan. Exempelvis har vi bättre nöjdhet inom gymnasieskolan än riksgenomsnittet, men vi vill förbättra oss även där. Vi rekommenderas i lägre utsträckning än andra kommuner i undersökningen. En annan viktig fråga är bemötande där vi har ett värde som ligger under vårt mål. Att vi i många delar liknar andra kommuner, i både bättre och sämre resultat, minskar inte vår egen ambition, säger Ulrika Jeansson, kommunstyrelsen ordförande.

Det är åttonde gången Finspångs kommun deltar i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Senast gången var hösten 2016. Årets undersökning genomfördes den 16 augusti - 27 oktober, på ett urval av 1 200 personer i åldrarna 18 till 84 år. 45 procent av de som fick enkäten svarade. Frågorna handlar både om kommunal service och stadens möjligheter, som exempelvis kommunikationer och bostäder.

– Vi ser i undersökningens analys att vi behöver prioritera trygghetsfrågorna. Det är något vi som kommun har satsat på, mer och mer de senaste åren. Insatserna inkluderar allt ifrån nyanställda som arbetar med tryggheten, samarbete mellan de olika sektorerna i kommunen, medborgarlöftet vi antagit tillsammans med polisen, men också satsningar på kultur och fritid som har främjande effekt på den generella tryggheten, säger Ulrika Jeansson.

Kommunstyrelsen ordförande ser undersökningen som ett sätt att driva arbetet i kommunen framåt.
– Undersökningen ger oss en färdriktning. Vi är på rätt väg, vi förbättrar oss lite varje år. Jag ser också att frågorna om kommuninflytande inte hamnar så högt, där anstränger vi oss för att öka dessa, både genom en e-panel kopplat till översiktsplanen och genom fler fysiska medborgardialoger. Vi ser även över fler sätt att stärka demokratin på.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image