Ärenden från kommunstyrelsens möte den 18 juni

18 juni 2018 kl. 16:30

På kommunstyrelsens möte den 18 juni behandlades ett antal ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

Svar på medborgaförslag – förbättring av gång- och cykelväg mellan Finspång-Hällestad (även Prästköp)

Förslagsgivaren önskar förbättrad gång- och cykelväg Finspång – Sonstorp till Hällestad vilket omfattar asfaltering av gång- och cykelvägen. Vidare ser förslagsgivaren en fördel att gång- och cykelvägen även iordningsställs hela vägen fram till Prästköp vilket innebär möjlighet att cykla till Tjällmo och vidare längs mindre trafikerade vägar.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå förslaget gällande asfaltering av gång och cykelvägen Finspång – Hällestad. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anse förslaget kring iordningställande av vägen till Prästköp besvarat med hänvisning till det prioriterade uppdraget under 2018.  

Se fullständiga handlingar och mötesprotokoll under Kommun och demokrati/Politik/Protokoll och kallelser

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image