Ärenden från kommunstyrelsen 7 maj

11 maj 2018 kl. 13:34

Ulrika Jeansson, socialrådPå kommunstyrelsens sammanträde 7 maj 2018 behandlades ett antal ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

Internkontrollplan och skuldförvaltarrapport

Enligt internkontrollplan rapporterades ett antal ärenden. Rapporteringen enligt internkontrollplanen fastställdes. Kommunstyrelsen beslutade även att godkänna skuldförvaltarrapporten för mars.

Svar på e-förslag – Permanent bro från Bruksgatan över till Slottsparken

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget kring en permanent bro från Bruksgatan över till Slottsparken. I medborgarförslaget presenteras en önskan om en permanent bro som förbinder Bruksparken med Slottsparken. Kommunen har tagit en kontakt med markägaren som i dagsläget inte är intresserad av att ha en bro mellan Bruksparken och Slottsparken då det skulle öka trycket på både renhållning och underhåll i Slottsparken.

Återrapportering Äldres Behov I Centrum, ÄBIC

Kommunstyrelsen har tagit återrapportering avseende ÄBIC till protokollet. Socialstyrelsen har inom ramen för satsningen De mest sjuka äldre, fått i uppdrag att introducera en nationell modell för – och utbildning i – Äldres Behov I Centrum, ÄBIC. Detta för att uppnå en mer likvärdig och rättssäker äldreomsorg. Efter en tid så ändrade Socialstyrelsen ÄBIC till IBIC (Individens Behov I Centrum).

Idag arbetar myndighetskontoret, sektor vård och omsorg med IBIC (Individens behov i centrum). Sektor vård och omsorg följer upp volymerna inom hemtjänsten och vi kan idag se att vi har god kontroll på våra volymer och har kunnat sänka kostnaderna inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen har genom volymkontroll kunnat vända ett kraftigt underskott till balans i ekonomin.

Gymnasiestudier på nationellt program för asylsökande ungdomar som fyllt 18 år

Kommunstyrelsen har beslutat att asylsökande elever som fyllt 18 år och som vid ansökningsdatumet hade Finspång som vistelsekommun, får fritt söka till nationellt program läsåret 2018/2019 inom regionen. Det innebär att asylsökande ungdomar som bor i Finspång får en gymnasieutbildning. Om eleverna sedan får permanent uppehållstilstånd och blir kvar i kommunen har ungdomarna en gymnasieutbildning och kan gå ut i arbete.

Se fullständiga handlingar och mötesprotokoll under Kommun och demokrati/politik/Protokoll och kallelser

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image