Ärenden från kommunstyrelsen 10 december

13 december 2018 kl. 11:11

På kommunstyrelsens sammanträde 10 december 2018 behandlades ett antal ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

Hyresavtal Finspångs bibliotek
Finspångs kommuns nuvarande bibliotek i Bildningen har behov av nya lokaler och under en längre tid har verksamheten arbetat för en flytt då skolverksamheten även är i behov av större lokaler. Så under kommunstyrelsens möte togs beslutet att godkänna förslaget på nytt hyresavtal för biblioteket, vilket innebär att verksamheten under 2019 kommer att flyttas till Kristallen i centrala Finspång. Arbetet är därmed påbörjat och Finspångs kommun ser fram emot arbetet och att välkomna och involvera kommunens medborgare i den nya lokalen.
Strategisk plan och budget 2019
Ulrika Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, presenterade under mötet socialdemokraternas, Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag till budget och strategisk plan. Kommunstyrelsen beslutade därefter att den förslagna budgeten och strategiska planen ska lyftas på kommande kommunfullmäktige den 19 december för slutgiltigt och fastställt beslut.
Medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom färdtjänsten 
Ett medborgarförslag har inkommit från en kommuninvånare som önskar att det ska finnas möjlighet att betala färdtjänstresorna med betalkort. Förslaget att införa kortbetalning ses över av verksamheten. Kontakt har tagits med förslagsställaren som var tacksam att beredningen pågår vilket skulle kunna möjliggöra en framtida kortbetalning. 
Kommunstyrelsens prioriterade uppdrag för verksamhetsåret 2019
Ulrika Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, informerar och går igenom dokumentet med prioriterade uppdrag – gamla som nya. 
Exempel på några prioriterade uppdrag till kommunens verksamheter 2019:
Utreda och ge förslag på förbättringar för skolvägarnas trafiksäkerhet.
Ta fram en plan för att säkerställa likvärdiga studieresultat oavsett kön.
Arbeta fram förslag för nytt avfallshanteringssystem.
Att en av lekparkerna som ska anläggas i Vita stan eller Grosvad är en tillgänglighetsanpassad temapark.
Genomföra samarbetsformer mellan förskola, skola, socialtjänst och regionala verksamheter för gemensamma tidiga insatser.
Revidera brottsförebyggande program.
Fullständiga handlingar och mötesprotokoll finner du på www.finspang.se

Hyresavtal Finspångs bibliotek

biblioteketFinspångs kommuns nuvarande bibliotek i Bildningen har behov av nya lokaler och under en längre tid har verksamheten arbetat för en flytt då skolverksamheten även är i behov av större lokaler. Så under kommunstyrelsens möte togs beslutet att godkänna förslaget på nytt hyresavtal för biblioteket, vilket innebär att verksamheten under 2019 kommer att flyttas till Kristallen i centrala Finspång. Arbetet är därmed påbörjat och Finspångs kommun ser fram emot arbetet och att välkomna och involvera kommunens medborgare i den nya lokalen.

Strategisk plan och budget 2019

Ulrika Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, presenterade under mötet Socialdemokraternas, Centerpartiet och Kristdemokraternas förslag till budget och strategisk plan. Kommunstyrelsen beslutade därefter att den förslagna budgeten och strategiska planen ska lyftas på kommande kommunfullmäktige den 19 december för slutgiltigt och fastställt beslut.

Medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom färdtjänsten 

Ett medborgarförslag har inkommit från en kommuninvånare som önskar att det ska finnas möjlighet att betala färdtjänstresorna med betalkort. Förslaget att införa kortbetalning ses över av verksamheten. Kontakt har tagits med förslagsställaren som var tacksam att beredningen pågår vilket skulle kunna möjliggöra en framtida kortbetalning. 

Kommunstyrelsens prioriterade uppdrag för verksamhetsåret 2019

Ulrika Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, informerar och går igenom dokumentet med prioriterade uppdrag – gamla som nya. 

Exempel på några prioriterade uppdrag till kommunens verksamheter 2019:

  • Utreda och ge förslag på förbättringar för skolvägarnas trafiksäkerhet.
  • Ta fram en plan för att säkerställa likvärdiga studieresultat oavsett kön.
  • Arbeta fram förslag för nytt avfallshanteringssystem.
  • Att en av lekparkerna som ska anläggas i Vita stan eller Grosvad är en tillgänglighetsanpassad temapark.
  • Genomföra samarbetsformer mellan förskola, skola, socialtjänst och regionala verksamheter för gemensamma tidiga insatser.
  • Revidera brottsförebyggande program.

Fullständiga handlingar och mötesprotokoll finner du här (länken öppnas i samma fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image