Inga stora förändringar i resultatet från medborgarundersökningen

15 december 2016 kl. 11:35

Kommunens medborgare ger Finspångs kommun något högre betyg i 2016 års medborgarundersökning jämfört med året innan. Genomsnittsresultatet är något lägre jämfört med samtliga deltagande kommuner i undersökningen men utvecklingen går åt rätt håll.

Omslagsbild medborgarundersökning 2016Det är sjunde gången Finspångs kommun deltar i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Senast gången var hösten 2015.

Årets undersökning genomfördes 18 september till 10 november på ett urval 1 200 personer i åldrarna 18 till 84 år. 44 procent av dem som fick enkäten svarade mot förra året då 46 valde att svara.

Undersökningen består av tre delar:

  • Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Medborgarna om kommunens olika verksamheter.
  • Medborgarna om inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Sammanfattning av årets resultat

Årets resultat jämförs med alla andra deltagande kommuner samt kommuner i samma storleksklass som Finspång. Det handlar sammanlagt om 136 kommuner som deltog i undersökningen våren eller hösten 2016. Även om resultaten för Finspångs kommun generellt förbättrats mot förra årets undersökning ligger kommunen något lägre än genomsnittet för övriga kommuner i undersökningen.

-Det är kul att se att invånarna tycker Finspångs kommun är en bra plats att bo och leva på och att grundläggande funktioner som arbete, bostäder, trygghet och gymnasieskola fungerar bra. Det är områden vi satsat på, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Härnbro.

-Samtidigt konstaterar jag att våra medborgare anser att grundskolan är viktig och är ett område som man har förväntningar på. Det är också ett utvecklingsområde som vi lägger extra resurser på i budgeten för 2017, poängterar Härnbro.

Andra områden som förbättrats sedan 2015 är fritid och idrott samt att fler invånare kan tänka sig att rekommendera Finspångs kommun.

När det gäller indexet ”Nöjd medborgare” ligger Finspång på genomsnittet.

Nöjdheten för boende och bostäder ligger på genomsnittet för övriga kommuner i undersökningen. Jämfört med 2015 har resultatet dock försämrats något men samtidigt tycker man bebyggelsen är mer trivsam än året innan.

Även den upplevda nöjdheten av kommunens bemötande ligger på kommungenomsnittet. Det är något högre i år men inte statistiskt säkerställt.

För områden som idrott, motion samt gymnasieskolan har nöjdheten ökat.

Resultatet har försämrats något för förskola, skola, stöd till utsatta, miljöarbete, renhållning och vatten och avlopp.

Medborgarnas syn på inflytande är oförändrat sedan 2015. Män är mer nöjda än kvinnor och med stigande ålder ökar andelen nöjda medborgare.

Kvinnor upplever sig mindre trygga än vad män gör men är mer nöjda med utbildningstillfällen. Män är mer nöjda med arbetstillfällen än kvinnor.

Här du ladda ner hela sammanställningen av SCB:s medborgarundersökning hötsten 2016 (pdf-fil, xx Mb, öppnas i nytt fönster).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image