Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Den 1 januari 2010 infördes en ny lag i Sverige som ersatte tidigare minoritetsspråklagar. "Nationella minoriteter och minoritetsspråk". Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakterna med myndigheterna. Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter oavsett nationellt minioritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Den nya lagen gäller i hela landet för samtliga nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Finspångs kommun är förvaltningsområde för finska

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett så kallat förvaltningsområde. Sedan den 1 februari 2013 är Finspångs kommun förvaltningsområde för finska.

Om du tycker att din kommun eller andra myndigheter inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Du kan läsa mer om dina rättigheter via länkar under rubriken Mer information.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image