Kommunala bolag

Delar av Finspångs kommuns verksamhet drivs i bolagsform.
Moderbolag är Finspångs förvaltnings- och industrihus AB (FFIA).
I FFIA ingår Finspångs Tekniska Verk AB, Finspångs stadsnät Finet AB och Vallonbygden AB.

Finspångs stadsnät Finet AB

Finets logotypFinspångs stadsnät Finet AB arbetar med bredbandsutbyggnaden i kommunen och kan i dag erbjuda 98 procent av kommuninvånarna bredbandsuppkoppling..

Du kan läsa mer om Finets verksamhet på www.finet.se.

Finspångs Tekniska Verk AB

Finspångs Tekniska Verks logotypFinspångs Tekniska Verk AB ansvarar för produktion och distribution av vatten, att ta hand om avloppsvatten, produktion och distribution av fjärrvärme, renhållning och avfallshantering samt sköter kommunens gator och vägar.

Du kan läsa mer om Finspångs Tekniska Verk på www.finspangstekniskaverk.se.

Vallonbygden AB

Vallonbygden AB är kommunens bolagvallonbygdens logga
 för bostadsförsörjning. Med cirka 1880 
lägenheter i Finspång är de den största hyresvärden. De förvaltar även alla Finspångs kommuns fastigheter, undantaget Finspångs tekniska verks. Den förvaltade lokalytan är cirka 140 000 kvadratmeter.

Du kan läsa mer om Vallonbygdens verksamhet på www.vallonbygden.se.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image