Kris och säkerhet

Finspångs kommun arbetar inom flera områden för att invånarna ska känna sig trygga och säkra.

Vi följer samhällsutvecklingen och arbetar aktivt för att hantera riskerna genom information, rådgivning, utbildning och genom att förbereda vår beredskapsorganisation. Arbetet omfattar allt från den vardagliga olyckshändelsen till större påfrestningar i samhället.

Alla kommuner har krav på sig att ha en beredskap för att kunna verka vid en stor olycka eller en annan händelse. Det kan exempelvis vara ett långvarigt elavbrott eller oanvändbart dricksvatten. 

Sådana situationer kräver förmåga att samordna och prioritera resurser så att kommunen kan fortsätta att klara sin uppgifter.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image