Agenda 2030 – Finspång 2030

Grafisk bild över globala målen för hållbar utvecklingUnder 2015 antog Förenta Nationerna (FN) nya globala mål för hållbar utveckling, under namnet Agenda 2030. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Jämfört med de tidigare globala utvecklingsmålen, de så kallade Milleniemålen, har Agenda 2030 ett större fokus på hur social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop.

De nya globala målen är universella, det vill säga de gäller alla länder i världen. Målen pekar också på hur hållbarhet på global och lokal nivå hänger ihop. Lokala aktörer, som till exempel kommuner, är viktigare än tidigare i arbetet för att uppnå målen.

Finspångs kommun kan bidra till att nå de globala målen

Ett exempel på hur Finspångs kommun kan bidra till att nå de globala målen är genom samhällsplanering som bidrar till minskade luftföroreningar. Det kan till exempel vara att ta fram en strategi för att fler ska välja att cykla till jobbet, och att planera för och underhålla väl fungerande cykelvägar. Detta arbete leder till bättre folkhälsa i närområdet, både genom en renare luft och genom främjande av hälsosamma livsstilar samt bidrar till mål nummer 3; God hälsa och välbefinnande. Samtidigt är det också ett litet bidrag till minskade koldioxidutsläpp i världen och på det sättet ett bidrag till mål nummer 13; Bekämpa klimatförändringarna.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image