Finspångs historia

smeder vid Häfla Hammarsmedja. Foto ur Eric Larssons bildsamling

Finspång – tidigare stavat Finspong – bär på en lång historia och en tradition som byggts på entreprenörskapets glöd, på järnmalmens förädling, på vatt-nets kraft och på att ta tillvara och uppmuntra mångfaldens kompetens. I vår egen ”Bergslag” – både i dess tätort och dess omland – lades redan i slutet på 1500-talet grunden till det vi stolt kallar ”den Svenska industrins vagga”. 
Tidigt förstod våra föregångare att nyttja de element som vår geografi er-bjöd – vattnet, järnet, elden! Med hjälp av kunniga och driftiga personer från olika delar av vår omvärld lades grunden till våra samhällen och vårt välstånd.
Järnbruk och kanontillverkning blev så småningom till dagens högteknolo-giska energialstringsindustri – men även till specialiserade produkter av aluminium och koppar. 
Glastillverkningen kom att etableras på tidigt 1800-tal – och lever än idag! 
Våra naturliga ”råvarutillgångar”, utvunna ur marken i ett landskap fyllt av mystik, bearbetade med eld från träd vuxna i våra skogar, vid bruk drivna av vår rika tillgång på vatten av yrkesskickliga människor från när och fjärran är det vi bygger vidare på.
Det är därför vi säger att vi i Finspång alltjämt förknippas med våra fyra symboliska element: Vattnet, Elden, Järnet och Glaset! 
Det är på dessa element, på vår historia och på samma driftighet hos våra invånare vi idag bygger vår del av världen vidare. Vidare med tydligt sikte på framtiden! Välkommen till oss!

Finspång – tidigare stavat Finspong – bär på en lång historia och en tradition som byggts på entreprenörskapets glöd, på järnmalmens förädling, på vattnets kraft och på att ta tillvara och uppmuntra mångfaldens kompetens. I vår egen ”Bergslag” – både i dess tätort och dess omland – lades redan i slutet på 1500-talet grunden till det vi stolt kallar ”den Svenska industrins vagga”. 

Tidigt förstod våra föregångare att nyttja de element som vår geografi erbjöd – vattnet, järnet, elden! Med hjälp av kunniga och driftiga personer från olika delar av vår omvärld lades grunden till våra samhällen och vårt välstånd.

Järnbruk och kanontillverkning blev så småningom till dagens högteknologiska energialstringsindustri – men även till specialiserade produkter av aluminium och koppar. 

Glastillverkningen kom att etableras på tidigt 1800-tal – och lever än idag! Våra naturliga ”råvarutillgångar”, utvunna ur marken i ett landskap fyllt av mystik, bearbetade med eld från träd vuxna i våra skogar, vid bruk drivna av vår rika tillgång på vatten av yrkesskickliga människor från när och fjärran är det vi bygger vidare på.

Det är därför vi säger att vi i Finspång alltjämt förknippas med våra fyra symboliska element: Vattnet, Elden, Järnet och Glaset! Det är på dessa element, på vår historia och på samma driftighet hos våra invånare vi idag bygger vår del av världen vidare. Vidare med tydligt sikte på framtiden! 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image