Kommunens ekonomi

Sedlar i olika Svenska valörer (Fotograf: Riksbanken)

Här finner du information om Finspångs kommuns ekonomi. Du kan även ladda ner vissa dokument som budget och årsredovisning.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Finspångs kommun
Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning som ska ange en ambitionsnivå för det ekonomiska resultatet och den finansiella utvecklingen. Utgångspunkten är att försöka säkerställa att kommunen har en långsiktigt stabil ekonomi. Det innebär bland annat att man strävar efter att ha ett positivt resultat som exempelvis kan användas för att finansiera kommunens investeringar. De ekonomiska målen för Finspångs kommun är att:
1. Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
2. Kommunens eget kapital ska inflationssäkras
3. Kommunens soliditet enligt blandmodellen ska öka eller hållas oförändrad. Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska vara större än noll.
4. Kommunens nettokostnader ska inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
5. Investeringar bör finansieras med egna medel, endast stora och långsiktiga investeringar eller investeringar som innebär lägre eller lika driftkostnader kan lånefinansieras
6. Kommunens skattesats ska vara oförändrad.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Finspångs kommun

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning som ska ange en ambitionsnivå för det ekonomiska resultatet och den finansiella utvecklingen. Utgångspunkten är att försöka säkerställa att kommunen har en långsiktigt stabil ekonomi. Det innebär bland annat att man strävar efter att ha ett positivt resultat som exempelvis kan användas för att finansiera kommunens investeringar. De ekonomiska målen för Finspångs kommun är att:

  1. Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
  2. Kommunens eget kapital ska inflationssäkras
  3. Kommunens soliditet enligt blandmodellen ska öka eller hållas oförändrad. Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska vara större än noll.
  4. Kommunens nettokostnader ska inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
  5. Investeringar bör finansieras med egna medel, endast stora och långsiktiga investeringar eller investeringar som innebär lägre eller lika driftkostnader kan lånefinansieras
  6. Kommunens skattesats ska vara oförändrad.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image