Ekonomi

Sedlar i olika Svenska valörer (Fotograf: Riksbanken)

Här hittar du information om Finspångs kommuns ekonomi. Du kan även ladda ner vissa dokument som budget och årsredovisning.

Ekonomiska mål

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska mål för att ange en ambitionsnivå för det ekonomiska resultatet och den finansiella utvecklingen. Utgångspunkten är att försöka säkerställa att kommunen har en långsiktigt stabil ekonomi. Det innebär bland annat att man strävar efter att ha ett positivt resultat som exempelvis kan användas för att finansiera kommunens investeringar. De ekonomiska målen för Finspångs kommun är att:

  • Kommunen ska för 2014 ha ett positivt resultat (jämfört med kommunellagens balanskrav) som minst uppgår till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag.
  • Långsiktigt ska kommunens eget kapital vara större än kommunens skulder inklusive pensionsskulden utanför balansräkningen (soliditeten inklusive pensionsskulden ska vara positiv).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image