Arkiv

I Finspångs kommuns centrala arkiv i kommunhuset slutförvaras, vårdas och förtecknas de kommunala förvaltningarnas arkivmaterial som ska bevaras för framtiden. I arkivets uppdrag ingår även att utöva tillsyn samt att ge god rådgivning i arkivfrågor och att ge stöd i dokumenthantering.

Vi har även handlingar från tidigare kommuner som nu har upphört; kommuner som bildades i samband med 1862 års kommunreform. De kommuner det rör sig om är:

  • Hällestad (1863-1970)
  • Skedevi (1863-1951)
  • Regna (1863-1951)
  • Hävla (1952-1970) - Regna och Skedevi bildade tillsammans Hävla kommun.
  • Risinge (1863-1941)
  • Finspångs köping (1942-1970) - Risinge fick 1942 köpingsrättigheter och valde då att anta namnet Finspångs köping.

Vid kommunalreformen 1971 slås Hävla och Hällestad kommuner samt Finspångs köping ihop och bildar Finspångs kommun.

Arkivhandlingar från 1800-talets mitt

De äldsta arkivhandlingar som förvaras är från 1800-talets mitt och de yngsta är från åren 2011-2012. Yngre arkivhandlingar förvaras i närarkiv och är fortfarande aktuella i förvaltningens dagliga arbete.

Arkivet består av drygt 1 400 hyllmeter material.

Det mesta av materialet är intressant ur forskningssynpunkt, främst inom områden som: socialhistoria, förvaltningshistoria, medicin, fastigheter och utbildning.Vi har även över en stor fotosamling över det gamla Finspång.

Välkommen att kontakta oss

Genom den lagstiftning som finns lämnar arkivet ut allmänna handlingar. Det material som efterfrågas mest är skolbetyg och fastighetshandlingar. Men även socialhistoriskt material står högt på listan

Vi kan hjälpa till med de flesta handlingar som förvaras hos oss. Undantaget är om handlingarna i fråga är underkastade sekretess. Då krävs det en ny sekretessprövning.

Boka tid

Du är välkommen att besöka oss. Boka tid innan besöket genom att ringa eller skicka e-post. Det är på grund av att vi endast har en forskarplats att erbjuda.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image