Vatten och avlopp

Bildmontage med förstoringsglas som hålls över en vattenspegel med vågor (Fotograf: Bert Kindåker)De allra flesta boende i Finspångs kommun är inkopplade på det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Finspångs Tekniska Verk ansvarar för kommunens drift och underhåll av vattenverk och avloppsreningsanläggningar. De ansvarar även för att det kommunala ledningsnätet underhålls, förvaltas och byggs ut.

Kontaktinformation till Finspångs Tekniska Verk hittar du i kolumnen till höger. Du kan även läsa mer på Finspångs Tekniska Verks webbplats.

Enskilt avlopp

När du ska anlägga ett enskilt avlopp, det vill säga ett avlopp som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet, måste du alltid söka tillstånd hos kommunens miljöenhet.

Enskilt dricksvatten

Du som har en egen vattentäkt, grävd eller borrad brunn är själv ansvarig för vattnets kvalitet.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image