Räddningstjänst

Sex brandmän står framför en brandbil, fotograf Michael Holmström.Räddningstjänstens uppdrag är att informera och lära dig som invånare hur du skyddar dig mot brand och andra olyckor. Det är ett uppdrag som vi arbetar brett med. Allt från utbildning av samtliga sexåringar till tillsyn av offentliga lokaler och miljöer.

Mycket av vårt arbete är förebyggande för att hindra olyckan innan den inträffar. Givetvis har vi även en hög beredskap för att kunna hjälpa kommuninvånarna vid en olycka. Räddningstjänsten är organiserad för att på bästa sätt kunna ingripa i hela kommunen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image