Var uppmärksam på värmen

09 maj 2018 kl. 13:41

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan. Tänk ett varv extra på äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, personer som tar medicin, gravida och små barn.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ INOMHUSTEMPERATUREN. Riskerna ökar påtagligt när temperaturen stigit under flera dagar i följd.

  • Tänk på att få i dig och dina nära vatten regelbundet och vänta inte med att dricka om du är törstig.
  • Ordna sval miljö. Använd gardiner, persienner och markiser. Vädra på natten när det är svalt.
  • Förvara läkemedel rätt. Det är få läkemedel som är gjorda för att klara förvaring i högre temeraturer. Läs om förvaring på förpackningen.
  • Var uppmärksam. Varningssignaler kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, andningsfrekvens och nytillkommen yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskad urinmängd kan vara tecken på vätskebrist. Om du tar något läkemedel, t.ex. vätskedrivande, kan dosen behöva justeras. Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt kunskap på området och tagit fram en vägledning och informationsmaterial som stöd i samhällets hantering.

I rutan till höger [Mer information] finner du särskilda dokument för dig som är;

  • Chef och arbetsledare för särskilda boenden, hemsjukvård och i primärvård
  • läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad personal
  • personal inom vård och omsorg

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image