Utvecklingen av Vibjörnsparken fortsätter

03 april 2017 kl. 11:10

Med start under vecka 14 kommer Finspångs Tekniska Verk att börja gräva vid två platser i Vibjörnsparken. Dels i kilen mellan ”gamla ladan” och mot Kapellvägen och dels i en trekant vid Ekkällevägen/Norrköpingsvägen.

Anledningen till att det kommer att grävas är att det på båda dessa platser kommer att anläggas slåtterängar. En av ängarna anläggs med stöd från Naturvårdsverket med det så kallde LONA-bidraget (Lokala naturvårdssatsningen).

Läs mer om slåtterängarna på sidan Boende och miljö\Natur\Ängar i Vibjörnsparken.


Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt Lokala naturvårdssatsningen logotypär medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image