Tyck till om framtidens bostadförsörjning

09 april 2018 kl. 11:30

Finspångs kommun har tagit fram ett förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram som miljö- och samhällsberedningen nu vill få in synpunkter på.

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram är kortfattat och innehåller 12 mål samt konkreta åtgärder för att nå målen. Bilagt finns även en nulägesbeskrivning med analys som gjordes 2017. I den bilagan finns bakgrundsinformation om uppdraget, lagstiftning samt hur bostadsmarknaden såg ut 2017 i Finspång.

Möjlighet finns nu att lämna synpunkter på förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram dock senast den 11 juni 2018. Förslaget finns även utställt i kommunhusets reception.

Samtliga remissvar ska lämnas via ett formulär som nås via länken till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image