Snart står den nya knutpunkten vid Bävervägen klar

23 oktober 2018 kl. 16:30

Vi närmar oss slutskedet av arbetet med den nya knutpunkten vid Bävervägen. En plats som kommer underlätta för dig som pendlare.bävervägen23okt

När den nya knutpunkten är klar kommer det finnas en pendlarparkering med en publik laddningsstolpe för elbilar och en cykelparkering med cykelpump. Det kommer även bli två nya hållplatslägen utmed Gronvägen samt en väntficka för bussarna inne på Bävervägen. För att skapa en tryggare miljö kommer det även till mer belysning och de tre stora pilarna kommer att bli belysta för ökad trivsel.
Varför görs den här knutpunkten?
Efter att Östgötatrafiken upphörde, på grund av trafiksäkerhetsskäl, att stanna med expressbussarna vid Butbro vägkors uppstod ett önskemål kring en pendlarparkering centralt i Finspång. 
Eftersom Finspångs kommun vill främja ett hållbart resande och öka möjligheterna för gång- och cykeltrafik såg man en möjlighet att främja just detta samt tillgodose önskemål om en pendlarparkering med en ny knutpunkt. 
Varför Bävervägen?
Bävervägen ansågs som en lämplig plats för den nya knutpunkten då platsen trafikeras av samtliga linjer och det fanns utrymme för pendlarparkering på grönytan mellan pilarna. 
Den nya knutpunkten vid Bävervägen ska stå klart i månadsskiftet oktober-november 2018.

När den nya knutpunkten är klar kommer det finnas en pendlarparkering med en publik laddningsstolpe för elbilar och en cykelparkering med cykelpump. Det kommer även bli två nya hållplatslägen utmed Gronvägen samt en väntficka för bussarna inne på Bävervägen. För att skapa en tryggare miljö kommer det även till mer belysning och de tre stora pilarna kommer att bli belysta för ökad trivsel.

Varför görs den här knutpunkten?

Efter att Östgötatrafiken upphörde, på grund av trafiksäkerhetsskäl, att stanna med expressbussarna vid Butbro vägkors uppstod ett önskemål kring en pendlarparkering centralt i Finspång. Eftersom Finspångs kommun vill främja ett hållbart resande och öka möjligheterna för gång- och cykeltrafik såg man en möjlighet att främja just detta samt tillgodose önskemål om en pendlarparkering med en ny knutpunkt. 

Varför Bävervägen?

Bävervägen ansågs som en lämplig plats för den nya knutpunkten då platsen trafikeras av samtliga linjer och det fanns utrymme för pendlarparkering på grönytan mellan pilarna. 
Den nya knutpunkten vid Bävervägen ska stå klart i månadsskiftet oktober-november 2018.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image