Skolskogar klara

28 november 2017 kl. 09:25

Under 2017 har sju stycken Skolskogså kallade skolskogar märkas upp i Finspångs tätort. Skolskogar är kort och gott skogsområden som har avsatts från ordinarie skogsskötsel med främsta syfte att främja lärande i naturen.

Under året har arbete pågått med att märka upp skolskogarna och informera både den pedagogiska verksamheten och allmänheten om detta. Framöver kommer förskolor och skolor bland annat att kunna anlägga vissa anordningar i skolskogarna för att främja lärande i naturen och utevistelse. 

Läs mer om skolskogarna på sidan Boende och miljö\Natur\Skolskogar.

 

Statliga bidrag till lokala Lokala naturvårdssatsningen logotypnaturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image