Nya regler för gångtrafikanter

17 oktober 2018 kl. 17:03

Vet du hur du ska gå? Från och med den här veckan är det nya regler som gäller för gångtrafikanter, enligt Trafikförordningen.

Enligt de nya reglerna, som trädde i kraft 15 oktober 2018, ska du som gångtrafikant på en gemensam gång- och cykelväg i möjligaste mån hålla till vänster. Om det inte finns någon gångbana eller vägren ska gående använda cykelbanan eller körbanan och då gäller samma regler, håll till vänster. 
De nya reglerna är tänkta att förbättra trafiksäkerheten mellan gående och cyklister. 
Den blå skylten visar att det är en gemensam gång- och cykelväg. 

skylt-gång-cykelvägEnligt de nya reglerna, som trädde i kraft 15 oktober 2018, ska du som gångtrafikant på en gemensam gång- och cykelväg i möjligaste mån hålla till vänster. Om det inte finns någon gångbana eller vägren ska gående använda cykelbanan eller körbanan och då gäller samma regler, håll till vänster. 

De nya reglerna är tänkta att förbättra trafiksäkerheten mellan gående och cyklister. 

Den blå skylten med gångare och cykel visar att det är en gemensam gång- och cykelväg. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image