Markundersökningar i Lotorp har påbörjats

13 juli 2018 kl. 11:49

Finspångs kommun har utfört miljöteknisk provtagning av ytlig jord på och kring Lotorps IF:s A-plan. Syftet är att undersöka den ytliga föroreningssituationen inom området samt i möjlig mån avgränsa föroreningssituationen.

Bakgrunden till undersökningen är att tidigare provtagningar har påvisat höga halter av arsenik på föreningens C-plan, ytan norr om A-planen där det planerades bli en konstgräsplan, och som i dag på grund av föroreningssituationen är inhägnad.

Provtagningsområde i LotorpDen undersökning som nu har genomförts i området runt A-planen visar att det finns behov att vidta riskreducerande åtgärder i området utifrån förekomsten av arsenik i de ytliga jordlagren inom delar av området.

Utifrån genomförd riskbedömning och i avvaktan på ytterligare utredningar kommer därför skyltar med information om förekomsten av arsenik sättas upp i anslutning till områdets entréer. Passagen genom området och klubbhuset bedöms kunna hållas öppen för allmänheten medan riskbedömningen visar att A-planen inte ska nyttjas. För att minska risken för kontakt med jord innehållande arsenik ska planen inte klippas.

Genomförd undersökningen utgör underlag för djupare undersökningar i det aktuella området med syfte att klarlägga föroreningssituationen samt att bedöma eventuellt behov av åtgärder.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image