Kommunen genomför byte av höjdsystem

28 september 2017 kl. 08:00

Från och med 2 oktober byter Finspångs kommun höjdsystem till det nationella systemet RH2000. Detta är viktigt att känna till för dig som använder höjdinformation.


Mätinstrument 2015Alla aktörer som producerar, förvaltar, tillhandahåller och använder geodata ska göra detta i de nationella geodetiska referenssystemen SWEREF 99 (plan) respektive RH 2000 (höjd).

Finspångs kommun har sedan 2012 använt
SWEREF 99 16 30 och går nu även över till RH2000.
Du som använder höjdinformation måste vara uppmärksam, kontrollera alltid vilket höjdsystem som dina höjduppgifter är angivna i. Om du är tveksam
bör du kontakta samhällsplaneringsenheten på Finspångs kommun.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image