Kommunala natur- och friluftsprojekt får statligt bidrag

01 mars 2017 kl. 11:55

Finspångs kommun har fått så kallat LONA-bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) på cirka en halv miljon kronor för fyra natur- och friluftsprojekt runt om i kommunen. 

Projekten som ska genomföras är:

 • Anläggning av blomsteräng i Vibjörnsparken under 2017 Fjäril på tistel, Foto Marika Sjödin
  För att fortsätta utvecklingen av Vibjörnsparken kommer det att anläggas blomsteräng för ytterligare förstärka de naturvårdande åtgärderna i parken och stärka den biologiska mångfalden. Självklart kommer även människor att kunna njuta av den vackra blomsterprakten.

 • Utmärkning av sju stycken skolskogar i Finspångs tätort under 2017
  Sju stycken skogar av varierande storlek kommer att märkas upp och skyltas som skolskogar. Där ska förskolor och skolor vara säkra på att naturområdet finns kvar och då kunna planera för lärande i naturen, sätta upp holkar med mera.

 • Inventering av alla fritids- och friluftsområden i hela Finspångs kommun under 2017-2018
  Syftet är få ett större kunskapsunderlag kring friluftsområden och målpunkter för friluftslivet. Målet är även att göra informationen om dessa områden tillgänglig för alla. I förlängningen kommer kartläggningen att användas i ett större strategiskt syfte.

 • Anläggning av tre stycken äventyrs och motorikbanor i naturen för barn, så kallade kottebanor
  De tre kottebanorna anläggas för att möjliggöra tätortsnära friluftsliv med koppling till naturen. Kommunen vill med detta locka ut barn och unga till ett hälsosamt friluftsliv.

 

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt Lokala naturvårdssatsningenär medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image