Hur är det att cykla i Finspångs kommun? Tyck till i Cyklistvelometern!

12 juni 2018 kl. 13:33

Cykelfrämjandet lanserar nu Cyklistvelometern - en nöjdhetsundersökning för att fånga upp vad cyklister tycker om att cykla i landets kommuner. På cykelfrämjandets hemsida kan du anmäla dig till en panel och på så vis påverka utvecklingen av cykelinfrastrukturen i Finspång!

Förbättrade cykelsiffror

Cyklist på cykelbana

I årets upplaga av Kommunvelometern - en undersökning som genomförs för att fånga upp vad cyklister tycker om att cykla i respektive kommun - visar Finspångs kommun på förbättrade cykelsiffror. Finspång får framförallt plus för sin information och sin marknadsföring kring cykling i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning. Cykelpolitiken och infrastruktursatsningarna står sig också bra i konkurrensen.

Uppsala årets cykelfrämjande kommun

Många kommuner ökar sin poäng och visar upp fina resultat i årets Kommunvelometer. Finspång deltar för tredje året i rad och hamnar på den övre halvan bland de kommuner man jämförs med (små kommuner med en befolkning under 50 000 invånare). Totalt är Uppsala årets cykelfrämjande kommun. Finspång är nia i sin grupp där Sundbyberg toppar.

Stora satsningar och fler cykelvägsmeter

Inom infrastruktur och underhåll får Finspång 7 av 10 möjliga poäng i undersökningen. Kommunen satsar mer kronor per invånare på cykel och erbjuder även fler cykelvägsmeter än många kommuner i sin jämförelsegrupp – trots att man är bland de minsta kommunerna i undersökningen sett till invånarantal.

Cykelstrategin visar vägen

Finspång förbättrar sina poäng i undersökningen jämfört med tidigare år inom information och marknadsföring. Det kan förklaras av att man avsatt tre miljoner kronor extra till kommunikation. Inom området ”cykelpolitik” får Finspång 7,5 av 10 möjliga poäng i Kommunvelometern (snittet för små kommuner är 5,4). De politiska målen för cykling i kommunen är tidsatta, mätbara och följs upp av sin nämnd. Det finns en cykelstrategi och en aktuell underhållsplan samt ett internt arbete för att visa på cyklingens möjligheter.

Ökad trafiksäkerhet för cyklister

Kommunen har också genomfört åtgärder för ökad trafiksäkerhet, anlagt cykelparkering och gjort flödesmätningar samt en nöjdhetsundersökning. Aktiviteter och uppföljning/mätning är andra rubriker i undersökningen och den rekommenderar Finspångs kommun att genomföra en resvaneundersökning, sammanställa sina insatser och arbete för cykling i ett cykelbokslut eller ha ett samarbete med cyklister i kommunen för att få fler poäng i kommande mätningar och underlätta framtida beslut som rör cyklingen. 

Finn din energi, cykla i Finspång!

Nya cykelkartan

I Finspång finns goda möjligheter att cykla, både i vardagen och på fritiden. På vår webbplats hittar du information om våra cykelleder och du kan även hämta en cykelkarta i praktiskt fickformat på turistbyrån, i kommunhusets reception, på Arena Grosvad och på biblioteket.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image