Finspångs motorsällskap (FMS) - årets miljöstipendiat

07 november 2018 kl. 10:30

Finspångs motorsällskap (FMS) har fått ta emot 2018 års miljöstipendium av Finspångs kommun.Miljöstipendium utdelning 2018

Motiveringen lyder:

"Finspångs Motorsällskap är en bra förebild för en sport som av tradition inte är så miljövänlig. Under flera år har Finspångs motorsällskap tillsammans med andra aktörer arbetat för att inventera och skapa gynnsamma förutsättningar för en rik biologisk mångfald på verksamhetsområdet i Eliantorp. Detta har gjorts genom att man under flera år gjort en övergripande naturinventeringen och utifrån detta tagit fram en skötselplan. Bland annat har Ängsvädd planterats för att vara värdväxt för guldsansbiet och silvergöksbiet."

Ulrika Jeansson (S), Kommunstyrelsens ordförande, Stefan Carlsson (V), Utbildningsråd (ej med i bild) och Åsa Johansson (C) överräckte en liten tavla av Marie Åkerlund, diplom samt en check på 10 000 kronor till Gunnar Eneberg, ordförande för FMS och Morgon Johansson, styrelseledamot och den som varit ansvarig för mycket av de miljöprojekt som genomförts på FMS.

Prisutdelningen skedde tisdagen den 6 november genom att kommunstyrelsens stipendiekommitté överraskade Finspångs motorsällskaps styrelse ute vid Eliantorp. 

Vi gratulerar Finspångs motorsällskap!

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image