Förtydligande – Finspångs Stadsnät Finet AB är inte ute hos kund och säljer fiber

24 juli 2018 kl. 10:25

Av samtal vi har fått till Finspångs kommun har vi förstått att det finns företag, med namn som är förväxlande lika med Finspångs Stadsnät Finet AB, ute i kommunen och säljer fiber.

Med anledning av detta vill vi informera om att Finspångs Stadsnät Finet AB inte har någon försäljningskampanj som de vänder sig med till befintliga eller eventuella nya kunder per telefon, dörrknackning eller via markandsföring ute på gator och torg. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image