Finspångs kommun

Finspångs kommun satsar på cykling

16 september 2017 kl. 10:00

Finspångs kommun har deltagit i Cykelfrämjandets Kommunvelometer, som utvärderar förutsättningarna för cykling i svenska kommuner. Resultatet är bra, men kommunen satsar på att bli ännu bättre.

Cyklister, foto TrafikverketVad är Kommunvelometern?

Kommunvelometern är en årlig undersökning som genomförs av Cykelfrämjandet, som är en ideell förening med syftet att främja cykling för ett hållbart och hälsosamt samhälle. Det är frivilligt att delta i undersökningen, och resultatet bygger på en enkät som kommunerna svarat på. Fokus ligger på att utvärdera hur kommunen arbetar med cykelfrågan, inte på hur cyklister faktiskt upplever hur det är att cykla i kommunen. Tanken är dock att cyklisternas uppfattning påverkas av hur kommunen arbetat med cykling tidigare, så ett bra resultat i Kommunvelometern är en indikation om fler och nöjdare framtida cyklister.

I år deltog 50 av landets 290 kommuner i Kommunvelometern. Finspång är med sina drygt 21 000 invånare en av de minsta deltagarna. Enkäten ger maximalt 60 poäng. Generellt får större kommuner högre poäng, kanske för att de ofta har större resurser än små kommuner. Medelvärdet för alla deltagande kommuner är 36,5 poäng, medan det för små kommuner ligger på 30 poäng.

Finspångs resultat

Finspångs kommun fick 32,5 poäng i Kommunvelometern 2017, vilket är något lägre än snittet för samtliga deltagande kommuner men högre än snittet för små kommuner. I Finspångs kommun finns ett väl utbyggt cykelvägnät med 2,7 meter cykelväg per invånare, vilket är mer än genomsnittet i landets kommuner. Som jämförelse kan nämnas att Norrköping har 1,9 meter cykelväg per invånare medan Linköping, som länge jobbat strukturerat med cykling, har 3,2 meter cykelväg per invånare.

Finspångs kommun har politiskt antagna mål och strategier för ökad cykling, och flera tjänstemän arbetar med cykelfrågor. Under 2016 gjordes stora investeringar i infrastruktur för cykel, bland annat för ökad trafiksäkerhet. Kommunen har även satt upp publika cykelpumpar och satsat mer på cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser, för att underlätta för resor med flera färdsätt.

Ännu bättre förutsättningar för cyklister

Finspångs kommun utreder kontinuerligt fortsatta satsningar på nya cykelvägar, mer trafiksäkra passager, fler cykelparkeringsplatser och fler publika cykelpumpar.

Områden där kommunen kan bli bättre är information och uppföljning. Kommunvelometern 2017 uppmärksammar att det saknas skyltning på cykelvägarna, vilket försvårar för cyklister. Detta kommer att åtgärdas under 2018, då målpunkter i Finspångs tätort kommer att skyltas. En resvaneundersökning eller annan mätning av cyklingen i kommunen saknas också. Detta innebär att kommunen har liten kunskap om var insatser behöver göras och vilka typer av insatser som skulle vara viktiga för cyklisterna. Under 2017 har cykeltrafiken mätts på några olika cykelvägar. De här mätningarna ska nu följas upp, för att ge kommunen bättre underlag för kommande åtgärder för cykling.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image