Finspång klättrar i rankning av naturvårdsarbete

28 maj 2018 kl. 09:46

Under 2018 skickade Naturskyddsföreningen ut enkäten "Sveriges bästa naturvårdskommun 2018" till Sveriges kommuner. Finspång hamnade denna gång på 61:e plats i landet, en markant förbättring från föregående mätning 2014 då kommunen kom på 155:e plats.


Flera åtgärder har Fjäril på tistel, Foto: Marika Sjödingjorts sedan 2014 och mycket kunskapsunderlag har samlats in. Exempelvis har följande gjorts:

  • En skogspolicy har tagits fram.
  • 7 stycken skolskogar har märkts upp.
  • Inventering av och kunskapsinsamling kring kommunens värdefulla naturområden fortskrider för att sammanställa en så kallad objektskatalog.
  • En naturstig och två blomsterängar har anlagts i Vibjörnsparken.
  • Sedan 2015 arrangerar kommunen årligen naturguidningar, i flera fall tillsammans med olika föreningar och Länsstyrelsen.
  • I flera områden har skyltar med information om naturen satts upp.
  • Flera så kallade LONA-projekt pågår kontinuerligt.


Arbetet framöver inkluderar bland annat framtagande av en natur- och friluftsplan och naturreservatsbildning av Bönnernskogen.

Läs mer om enkäten och resultatet på Naturskyddsföreningens hemsida, en länk finns under Mer information till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image