Bygg- och miljöenheten stärker tillsynen på hyreslägenheter

04 december 2018 kl. 09:00

Fredag den 30 november 2018 höll bygg- och miljöenheten tillsammans med Energi- och klimatrådgivarna från Norrköping en informationsträff för hyresvärdar.

Mötet var startskottet på ett förändrat arbetssätt när det gäller bygg- och miljöenhetens tillsyn av hyreslägenheter. Detta innebär bland annat att bygg- och miljöenheten kommer besöka och inspektera lägenheter, för att förebygga olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.
På mötet informerade bygg- och miljöenheten om vikten av en god inomhusmiljö, bland annat inom områdena ventilation, fukt och temperatur. Vidare informerade enheten om tillsyn enligt plan- och bygglagen när det gäller till exempel obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hissar och lekplatser.
Energi- och klimatrådgivarna gav även inspiration till hur hyresvärdarna kan spara energi med bland annat solceller och belysning.
Mötet blev mycket lyckat och bygg- och miljöenheten ser fram emot ett gott samarbete med både hyresvärdar och hyresgäster.

bygg-miljöenhetenMötet var startskottet på ett förändrat arbetssätt när det gäller bygg- och miljöenhetens tillsyn av hyreslägenheter. Detta innebär bland annat att bygg- och miljöenheten kommer besöka och inspektera lägenheter, för att förebygga olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

På mötet informerade bygg- och miljöenheten om vikten av en god inomhusmiljö, bland annat inom områdena ventilation, fukt och temperatur. Vidare informerade enheten om tillsyn enligt plan- och bygglagen när det gäller till exempel obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hissar och lekplatser.

Energi- och klimatrådgivarna gav även inspiration till hur hyresvärdarna kan spara energi med bland annat solceller och belysning.

Mötet blev mycket lyckat och bygg- och miljöenheten ser fram emot ett gott samarbete med både hyresvärdar och hyresgäster.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image