Bildande av kommunalt naturreservat

08 mars 2018 kl. 07:40

Bönnernskogen är ett vackertBönnernskogen Foto: Marika Sjödin barrskogsområde med inslag av löv i direkt anslutning till Finspångs centralort.

Större delen av området består av kuperad gammal barrblandskog men många grova tallar och granar. Skogen är mycket värdefull både för sina naturvärden och för friluftsliv och rekreation. För att säkerställa dessa värden har Finspångs kommun under 2018 påbörjat en naturreservatsbildning. Läs mer om naturreservatsbildningen på sidan Boende och miljö\Natur\Bönnernskogen. 


Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image