Arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg i Butbro påbörjas

28 juni 2018 kl. 07:00

Kommunen och Trafikverket kommer att bygga en ny gång- och cykelväg på södra sidan av väg 1167, från Lotorpsån fram till Berganäsvägen i Butbro. Det handlar om en sträcka på cirka 700 meter som inkluderar även bron över Lotorpsån samt två nya hållplatslägen.

Kommunen kommer att ansvara för byggnationen och kommer efter färdigställandet att vara väghållare och därmed ansvara för drift och underhåll av gång- och cykelvägen.

Arbetet kommer att utföras av Kanonaden Entreprenad. Preliminär byggstart är vecka 32 och arbetena beräknas vara klara under vecka 48. Under vecka 27 kan det dock förekomma lättare arbeten med röjning och terrassering.

Under byggtiden kommer Butbrovägen att vara öppen för trafik men framkomligheten kommer att vara begränsad.

karta över nya gång- och cykelvägen i Butbro

Den heldragna linjen på bilden visar gång- och cykelvägens ungefärliga stäckning. 

Heldragen linje visar gång- och cykelvägens ungefärliga stäckning

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image