Akut foderbrist för betande djur

06 juli 2018 kl. 15:01

Den långvariga värmen och torkan innebär stor risk för brist på djurfoder. Finspångs kommun har vissa ytor som kan upplåtas till djurägare för att skörda gräs eller för bete.

För att kunna hjälpa de djurägare inom kommunen som har brist på foder inventerar Finspångs kommun lämplig kommunalägd mark som kan upplåtas till lantbrukare för att skörda gräs på eller som kan upplåtas till djurbete. Lämpligheten bedöms bland annat utifrån miljö och naturvärden men måste också bedömas av djurägaren som tar ansvar för att markbeskaffenhet, växtlighet med mera är lämpligt för djuren.

Samråd sker med LRF

I samråd med bland andra organisationen Lantbrukarnas riksförbund, LRF, fördelar kommunen de möjliga grönytor för skördande och bete. Som lantbrukare kan du göra en intresseanmälan via ett webbformulär på länken till höger.

Observera att inget gräs får skördas eller betas på kommunens marker utan godkännande.

Upplåt mark du inte själv använder

Finspångs kommun uppmanar även de markägare som inte själva använder sina grönytor att låta djurägare med foderbrist att skörda gräs. LRF ger tips på hur man kan samarbete runt foderfrågan. Läs mer via länken till höger.

Så kan du som privatperson bidra

Konsekvenserna av torkan kommer vara långsiktig och kan leda till att djurägare måste minska sina djurbestånd på grund av bristen på foder. Ett sätt att stödja lokala djurhållare är att köpa svenskt kött för att ge möjlighet till avsättning av kött som annars kanske måste destrueras (kaseras).

Mer information

Du kan bland annat läsa mer på Länsstyrelsen i Östergötlands webbplats och på LRF:s webbplats. Informationen från Finspångs kommun kan komma att uppdateras löpande under sommaren. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image