Lämna synpunkter på förslaget till VA-plan

02 september 2016 kl. 11:29

Stämningsbild från Gron (Fotograf: Marielle Johansson)Finspångs kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan.
Miljö- och samhällsberedningen har den 29 augusti 2016 beslutat att sända ut förslaget på bred remiss.

Förslaget till VA-plan utgår från Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. Varje del i förslaget inleds med kommunens policy. Utifrån policyn presenteras i tabellform aktiviteter som syftar till att möta framtida utmaningar och identifierade behov. Till förslaget till VA-plan biläggs en VA-översikt som är ett kunskapsunderlag som främst vänder sig till dem som arbetar med VA-frågor.

Välkommen med dina synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligt till Finspångs kommun via e-post eller brev (se kontaktuppgifter till höger) senast den 4 november.

Förslaget till VA-plan hittar du under rubriken Vatten och avlopp/VA-plan

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image