Finspång nu medlem i Klimatkommunerna

16 juni 2016 kl. 16:09

Klimatkommunerna loggaSedan 14 juni 2016 är Finspångs kommun medlem i Klimatkommunerna, en förening för kommuner som prioriterar klimatfrågan.

Att minska vår klimatpåverkan och därigenom skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer är en viktig fråga för Finspångs kommun.

Vad är klimatkommunerna?

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. Föreningens övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna, spridning av goda exempel och påverkansarbete. Kommuner är viktiga spelare i arbetet med att nå nationella klimatmål, och Klimatkommunerna fyller en viktig funktion genom att föra sina medlemmars talan i den nationella politiken.

Klimatkommunerna är även stödfunktion för de svenska kommuner som skrivit på Borgmästaravtalet, som är ett europeiskt samarbete för städer och kommuner som prioriterar att minska sina utsläpp av växthusgaser. Finspångs kommun anslöt sig till Borgmästaravtalet redan 2009. Borgmästaravtalet startade 2008 och har idag nästan 7000 medlemskommuner över hela Europa.

Vad betyder medlemskapet för Finspångs kommun?

I energiplanen som antogs 2015 finns flera mål som satts för att minska kommunens klimatpåverkan. Vissa mål gäller kommunens egen organisation, exempelvis att kommunen och de kommunala bolagen ska vara fossilbränslefria år 2025. Andra mål gäller hela kommunen, inklusive invånare och näringsliv, exempelvis att utsläppen av koldioxid ska vara 40% lägre 2020 än de var 1990 och att den totala energianvändningen ska vara 20% lägre 2020 än 2008.

Energi- och klimatmålen är jätteviktiga men inte så lätta att nå. Genom medlemskapet i Klimatkommunerna blir Finspång en del i ett nätverk som delar erfarenheter av hur man framgångsrikt arbetar med klimatfrågor och når utsläppsmål. Det kommer att vara en viktig sporre för att fortsätta jobba mot energi- och klimatmålen, och det kan också innebära en möjlighet att jobba smartare genom att lära sig av andra. Dessutom är medlemskapet ett kvitto på att kommunen är på rätt väg i klimatarbetet!

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image